ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434562
Page Views 519513
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชมพูนิกข์ ภูฆัง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวัฒน์ นิลณบดี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิมุข บุญมีสุข
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอมรเทพ เกิดโพชา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไชยนนท์ ม่วงใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวินัยนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอติวัณณ์ เปรมนิ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายความสะอาด
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปภิณวิทย์ สูงตรง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุภน เจียมดี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุจีรา เกิดโพชา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ป.6