ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ อินทศร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 31/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 429451
Page Views 512929
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี
2 โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี
3 โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
4 โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี
5 โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี
6 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กุยบุรี กุยบุรี
7 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ กุยบุรี กุยบุรี
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี
9 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี
10 โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี
11 โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี
12 โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี 089-5883583
13 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี
14 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี
15 โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี 0-3267-7021
17 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี 032-602974
18 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
19 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
20 โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี
21 โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี
22 โรงเรียนยางชุมวิทยา หาดขาม กุยบุรี
23 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี
24 โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี
25 โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี
26 โรงเรียนดีมากาเร็ดฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี
27 โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
28 โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี
29 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี
30 โรงเรียนวัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี
31 โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี
32 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี
33 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี
34 โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี 032-623356
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีรี ปราณบุรี ปราณบุรี
36 โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 032-630634
38 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
39 โรงเรียนวิเศษวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
40 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
41 โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
42 โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี
43 โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี
44 โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี
45 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี 032621627
46 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี
47 โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี
48 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
49 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี
50 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี
51 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี
52 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี
53 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
54 โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี
55 โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี
56 โรงเรียนทบอ.รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
57 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี 622015, 544068
58 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ เขาน้อย ปราณบุรี
59 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี
60 โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี
61 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี
62 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี
63 โรงเรียนกำเนินวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
64 โรงเรียนอุดมศึกษา สามร้อยยอด
65 โรงเรียนบ้านหนองขาม ศาลาลัย สามร้อยยอด
66 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด 089-5505870
67 โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด
68 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด 032-813081
69 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด
70 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด 032-684170
71 โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด
72 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด
73 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด
74 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด
75 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
76 โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
77 โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด
78 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
79 โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด
80 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
81 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า สามร้อยยอด
82 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด
83 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
84 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
85 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด
86 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด
87 โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด -
88 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
89 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
90 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
91 โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
92 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
93 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
94 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน
95 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน
96 โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน
97 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน
98 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน
99 โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน
100 โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน
101 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน
102 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน ไม่มี
103 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน
104 โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน
105 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน
106 โรงเรียนหนองพลับวิทยา หนองพลับ หัวหิน
107 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา หนองพลับ หัวหิน
108 โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน -
109 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน
110 โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน
111 โรงเรียนหัวหิน หัวหิน หัวหิน
112 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
113 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน หัวหิน หัวหิน
114 โรงเรียนมัธยมสาธุารวิทยา หัวหิน หัวหิน
115 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน
116 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน
117 โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
118 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน
119 โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน
120 โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน
121 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน
122 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน
123 โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน
124 โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน