ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ อินทศร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 31/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 421940
Page Views 502815
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ กุยบุรี กุยบุรี
2 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี
3 โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
4 โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี
5 โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี
7 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา กุยบุรี กุยบุรี
8 โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี
10 โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี
11 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี
12 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี
13 โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี 089-5883583
14 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี
15 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี 032-602974
16 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
17 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี 0-3267-7021
19 โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี
20 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี
21 โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี
22 โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี
23 โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี
24 โรงเรียนยางชุมวิทยา หาดขาม กุยบุรี
25 โรงเรียนดีมากาเร็ดฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี
26 โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
27 โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี
28 โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี
29 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี
30 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี
31 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีรี ปราณบุรี ปราณบุรี
32 โรงเรียนวัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี
33 โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี 032-623356
34 โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี
35 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี
36 โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 032-630634
38 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
39 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
40 โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
41 โรงเรียนวิเศษวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
42 โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี
43 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี 032621627
44 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี
45 โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี
46 โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี
47 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี
48 โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี
49 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี
50 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
51 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี
52 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
53 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี
54 โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี
55 โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี
56 โรงเรียนกำเนินวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
57 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ เขาน้อย ปราณบุรี
58 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี
59 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี
60 โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี
61 โรงเรียนทบอ.รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
62 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี
63 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี 622015, 544068
64 โรงเรียนอุดมศึกษา สามร้อยยอด
65 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด 089-5505870
66 โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด
67 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด 032-813081
68 โรงเรียนบ้านหนองขาม ศาลาลัย สามร้อยยอด
69 โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด
70 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด 032-684170
71 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด
72 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด
73 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด
74 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด
75 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
76 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
77 โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด
78 โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด
79 โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
80 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
81 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด
82 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
83 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด
84 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
85 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด
86 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า สามร้อยยอด
87 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
88 โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
89 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
90 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
91 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
92 โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด -
93 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
94 โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน
95 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน
96 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน
97 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน
98 โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน
99 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน
100 โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน
101 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน ไม่มี
102 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน
103 โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน -
104 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน
105 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน
106 โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน
107 โรงเรียนหนองพลับวิทยา หนองพลับ หัวหิน
108 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา หนองพลับ หัวหิน
109 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน
110 โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน
111 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน
112 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน
113 โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
114 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
115 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน หัวหิน หัวหิน
116 โรงเรียนมัธยมสาธุารวิทยา หัวหิน หัวหิน
117 โรงเรียนหัวหิน หัวหิน หัวหิน
118 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน
119 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน
120 โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน
121 โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน
122 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน
123 โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน
124 โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน