ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434592
Page Views 519543
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย มีแก้วสุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 080-0223311
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย คำยิ่งยง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผูัปกครอง
เบอร์โทร : 089-2562938
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย อินทศร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0800223131
อีเมล์ : sup_300yod@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ มีแก้วสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0812866040
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เอี้ยงใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 084-7558054
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิพัฒน์วิริยากร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เส็งอนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-0380087
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ใหญ่วินัย ชาวไร่
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 089-2281968
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 081-6516666
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรีเพชรส่องแสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสังข์ น่วมอ่วม
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ เอี้ยงใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 089-8265161
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ เกตุย้อย
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ คำยิ่งยง
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวนัย ลิ้มเรืองแสง
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 089-8008853
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ ทรงพันธ์คชสาร
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว นิจการ
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 080-5787026
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา วัณณะ
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กรรมการหมู่บ้าน
เบอร์โทร : 081-7721209
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ศรีภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 089-8373143
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน ชาวไร่เงิน
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กรรมการหมู่บ้าน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบังอร มีแก้วสุข
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กลุ่มแม่บ้าน
เบอร์โทร : 080-6577711
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ น่วมอ่วม
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร : 081-1993395
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ เอี้ยงใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 085-2971176
ชื่อ-นามสกุล : นายอ้อย คงอยู่สุข
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย เอี้ยงใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม ศรีอันยู้
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ เอี้ยงใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางชาลี จันทรวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการพัฒนาโรงเรียน
ตัวแทนจาก : กลุ่มแม่บ้าน
เบอร์โทร :