ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ อินทศร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 31/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 429411
Page Views 512889
ครู

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนุ่นนภา เหล่าเจริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0813785306
อีเมล์ : naka_nun@windowslive.com
ที่อยู่ :
1 ม.2 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 คบ.ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี การประถมศึกษา
2558 ศน.บ. ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย สาขา การสอนภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พ.ค.47-1มิ.ย.48 โรงเรียนอุดมศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
10 ต.ค.48-1มิ.ย.54 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา,ครูกิจกรรม
10มิ.ย.54-8มี.ค.58 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
9 มี.ค. - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเนินกรวด ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล