ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434632
Page Views 519583
ครู

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล สวัสดิผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6658843
อีเมล์ : appream@gmail.com
ที่อยู่ :
17/1 หมู่ 3 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2540 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านยางชุม
2543 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
2550 ปริญญาตรี (บธ.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2550-2551 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกุยบุรี จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน
2552 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเนินกรวด เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล