ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434631
Page Views 519582
ครู

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ อินทศร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0899196818
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
59 ม.1 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2509 ป.4 โรงเรียนวัดป้อมแก้ว
2513 ป.7 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
2516 ม.3 โรงเรียนถาวรานุกูล
2520 ปก.ศ.สูง(ภาษาไทย) วค.จอมบึง
2527 กศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2521 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ครู 2
2527 โรงเรียนบ้านเนินกรวด อาจารย์ 1
2533 โรงเรียนบ้านเนินกรวด อาจารย์ 2
2549 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ครูชำนาญการ
2550 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 -