ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434567
Page Views 519518
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาว์นโหลดคู่มือต่าง ๆ - คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖)
1. หน้าปก บทนำ สารบัญ คำชี้แจง ตารางออกอากาศฯ
รายละเอียด : ปก คำนำ สารบัญ กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ตารางออกอากาศ รายชื่อวิชาที่สอนออกอากาศ
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:22:10
2. วิชา ภาษาไทย ท๑๖๑๐๑
รายละเอียด : ๑. จำนวน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน ๑๐๘ ชั่วโมง/ภาคเรียน ๒. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาววิไลพร วิไลลักษณ์ ตำแหน่งครูโรงเรียนวังไกลกังวล สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๔๑๗๐
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:22:51
3. วิชา คณิตศาสตร์ ค16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 91 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางเฉลียว ชูจันทร์ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:23:47
4. วิชา วิทยาศาสตร์ ว16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง /สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางวิภา แจ่มฤทธิ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ประถม โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:24:34
5. วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง /สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางพจนีย์ รักษาราษฎร์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ประถม โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:25:29
6. วิชา ประวัติศาสตร์ ส16102
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง /สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางพจนีย์ รักษาราษฎร์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ประถม โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:26:24
7. วิชา หน้าที่พลเมือง ส16236
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางอัญชลี ประทานทรัพย์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 1943 9682 โทรสาร 0 3254 3168 E-mail…..add.wang.com@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:28:23
8. วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางกรรณิกา เพชรศรี ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถมศึกษา) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โทรศัพท์ 0 3251 4171
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:29:07
9. วิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ ศ16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางจงใจ ธรรมชาติ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์ 08 7343 7844 โทรสาร 0 3251 2170 E-mail : nataya12na@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:29:51
10. วิชา ทัศนศิลป์ ค16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายนิทัศน์ จันทนากร ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์ 08 0208 0451
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:30:35
11. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางเสาวนี โชคสุชาติ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา) ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:31:24
12. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)ง16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสุนทรี สาธุภาพ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา) ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170 E-mail : noksasong@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:32:42
13. วิชา ภาษาอังกฤษ อ16101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางอัญชลี ประทานทรัพย์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ถ. เพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 1943 9682 โทรสาร 0 3251 4168 E-mail : add.wang.com@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:33:23
14. วิชา ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) อ16201
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางอัญชลี ประทานทรัพย์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ถ. เพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 1943 9682 โทรสาร 0 3251 4168 E-mail : add.wang.com@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:34:21
15. คำสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ ๐๐๕/๒๕๕๘
รายละเอียด : เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:35:06