ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434560
Page Views 519511
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาว์นโหลดคู่มือต่าง ๆ - คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ป.๓)
1. หน้าปก บทนำ สารบัญ คำชี้แจง ตารางออกอากาศฯ
รายละเอียด : ปก คำนำ สารบัญ กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ตารางออกอากาศ รายชื่อวิชาที่สอนออกอากาศ
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:00:41
2. วิชา ภาษาไทย ท๑๓๑๐๑
รายละเอียด : 1. จำนวน ๗ ชั่วโมง /สัปดาห์ จำนวน ๑๒๗ ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางวัฒนา มะลิโชติ ตำแหน่งครูชำนาญการ สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๐๐ ช่วยราชการ โรงเรียนวังไกล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๙-๘๓๑๗-๕๑๖๔ E-mail : Kru.ming.kk@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:07:01
3. วิชา คณิตศาสตร์ ค13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 91 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางรัชนิวรรณ หนูสะอาด ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ฝ่ายประถม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 09-7239-9849 E-mail : jinny_2520@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:08:08
4. วิชา วิทยาศาสตร์ ว13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางกชกร จั่นเพ็ชร ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032-514169-71 โทรสาร 032-514169-71
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:09:06
5. วิชา สังคมศึกษา ส13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 36 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยม ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 032-514-170 E-mail : kung1982@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:09:47
6. วิชา ประวัติศาสตร์ ส13102
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยม ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 032 514 170 E-mail : kung1982@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:28:49
7. วิชา หน้าที่พลเมือง ส13233
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวจรูญลักษณ์ ปิ่นรารัยนนท์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 081-6184423 E-mail : paenmosd@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:29:39
8. วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวจุลีพร จุรุพันธ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ประถมศึกษา โทรศัพท์ 08 1986 4120, 0 3251 4168
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:30:41
9. วิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ ศ13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายพจน์ แพทย์วงษ์ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 1840 0145 E-mail : Phaetwong @ gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:31:29
10. วิชา ทัศนศิลป์ ศ13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวอาภรณ์ คำผา ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 5408 5511 E-mail - โทรสาร 032-514170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:32:13
11. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง13101
รายละเอียด : 1. จำนวน1ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางศิริมา เนตรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา) ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032 514 170 โทรสาร 032 514 170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:33:10
12. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ง13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายสิปปกร ศรีพรหมทอง ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 032 514 170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:34:07
13. วิชา ภาษาอังกฤษ อ13101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวจรูญลักษณ์ ปิ่นรารัยนนท์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 08 1618 4423 E-mail : paenmosd@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:35:04
14. วิชา ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) อ13201
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวจรูญลักษณ์ ปิ่นรารัยนนท์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 08 1618 4423 E-mail : paenmosd@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:36:28
15. คำสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ ๐๐๕/๒๕๕๘
รายละเอียด : เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:37:05