ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434554
Page Views 519505
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดาว์นโหลดคู่มือต่าง ๆ - คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ป.๒)
1. หน้าปก บทนำ สารบัญ คำชี้แจง ตารางออกอากาศฯ
รายละเอียด : ปก คำนำ สารบัญ กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ตารางออกอากาศ รายชื่อวิชาที่สอนออกอากาศ
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 12:18:48
2. วิชา ภาษาไทย ท๑๒๑๐๑
รายละเอียด : ๑. จำนวน ๗ ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน ๑๒๗ ชั่วโมง/ภาคเรียน ๒. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาววรรณรี วุ่นนุรักษ์ ตำแหน่งครูผู้สอน และ นางสาวนันทริกา ชื่นชม ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 12:23:16
3. วิชา คณิตศาสตร์ ค12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 91 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวทรงสมร พกมณี ตำแหน่งครู คศ. 3 สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 08-4136-0181
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 12:24:43
4. วิชา วิทยาศาสตร์ ว12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 39 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางพิกุล เจี้ยมดี ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3251-41
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:01:21
5. วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 35 ชั่วโมง / ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวรัตนา จุรุพันธ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3251-4186 โทรสาร 0-3251-4171
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:02:51
6. วิชา ประวัติศาสตร์ ส12102
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวรัตนา จุรุพันธ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3251-4186 โทรสาร 0-3251-4171
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:10:04
7. วิชา หน้าที่พลเมือง ส12232
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง / ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางมณทิพย์ สุวรรณทิพย์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 08-9547-6118 E – mail : monthipsuwanthip@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 12:58:47
8. วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวสาลินี มานันไชย ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-514171
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:00:00
9. วิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ ศ12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายพจน์ แพทย์วงษ์ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 1840 0145 E-mail : Phaetwong@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:11:55
10. วิชา ทัศนศิลป์ ศ12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวอาภรณ์ คำผา ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 085-4085511 โทรสาร 032-514170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:15:41
11. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางศิริมา เนตรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา) ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:17:15
12. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ง12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายสิปปกร ศรีพรหมทอง ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:18:49
13. วิชา ภาษาอังกฤษ อ12101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางมณทิพย์ สุวรรณทิพย์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 08 9547 6118 E-mail monthipsuwanthip@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:44:44
14. วิชา ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) อ12201
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ชื่อ นางมณทิพย์ สุวรรณทิพย์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 08 9547 6118 E-mail : monthipsuwanthip@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:45:52
15. คำสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ ๐๐๕/๒๕๕๘
รายละเอียด : เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 13:46:35