ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434558
Page Views 519509
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาว์นโหลดคู่มือต่าง ๆ - คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (ป.๑)
1. หน้าปก บทนำ สารบัญ คำชี้แจง ตารางออกอากาศฯ
รายละเอียด : ปก คำนำ สารบัญ กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ตารางออกอากาศ รายชื่อวิชาที่สอนออกอากาศ
วันที่เพิ่ม : 2015-04-21 11:31:05
2. วิชาภาษาไทย ท๑๑๑๐๑
รายละเอียด : ผู้สอน ครูฉันทนา เกษทอง โทร.08 6169 2686 จำนวน 7 ชม./สัปดาห์ 129 ชม./ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-21 11:35:44
3. วิชา คณิตศาสตร์ ค ๑๑๑๐๑
รายละเอียด : ผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง โทร. 06 1384 2414 จำนวน 5 ชม./สัปดาห์ 100 ชม./ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-21 11:39:28
4. วิชาวิทยาศาสตร์ ว๑๑๑๐๑
รายละเอียด : ผู้สอน ครูพิกุล เจี้ยมดี โทร. 0 3251 4171 จำนวน 2 ชม./สัปดาห์ 35 ชม./ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-21 11:42:11
5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส๑๑๑๐๑
รายละเอียด : ผู้สอน ครูรัตนา จุรุพันธ์ โทร.0 3251 1468 แฟ็กซ์ 0 3251 4171 จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ 35 ชม./ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-21 11:44:55
6. วิชาประวัติศาสตร์ ส๑๑๑๐๒
รายละเอียด : ผู้สอน ครูรัตนา จุรุพันธ์ โทร. 0 3251 1468 แฟ็กซ์ 0 3251 4171 จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ 19 ชม./ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 10:40:35
7. วิชาหน้าที่พลเมือง ส11231
รายละเอียด : ผู้สอน ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ โทร. 0 3251 4171 จำนวน 1 ชม./สัปดาห์ 17 ชม./ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 11:45:57
8. วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ11101
รายละเอียด : ผู้สอน สาลินี มานันไชย โทร. 0 3251 4171 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 11:51:30
9. วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ศ11101
รายละเอียด : ผู้สอน ครูพจน์ แพทย์วงษ์ โทร.08-1840-0145 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง / ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 11:53:39
10. วิชาทัศนศิลป์ ศ11101
รายละเอียด : ผู้สอน ครูอาภรณ์ คำผา โทรศัพท์ 08-5408-5511 โทรสาร 0-3251-4170 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 11:55:36
11. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง11101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางศิริมา เนตรสุวรรณ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 417
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 11:57:13
12. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ง11101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายสิปปกร ศรีพรหมทอง ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 11:58:30
13. วิชา ภาษาอังกฤษ อ11101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวอภิวรรณ จันทะวงศ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3251 4171
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 11:59:33
14. วิชา ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) อ11201
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวอภิวรรณ จันทะวงศ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4171
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 12:00:45
15. คำสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ ๐๐๕/๒๕๕๘
รายละเอียด : เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 12:03:35