ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434572
Page Views 519523
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 954,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 170,000บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2566
งบประมาณ : 26,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 68,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 25,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 25,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 90,300 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 165,028 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด/ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 12,130 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 13,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอกระจายข่าว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 6,800 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 65,000 บาท
เพิ่มเติม..